Navigace

Obsah

Formuláře

 

Standardizované formuláře pro zájemce o pobytovou sociální službu poskytovanou v Domově důchodců Proseč-Obořiště

"Žádost o poskytování pobytové sociální služby"   a

"Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele o poskytování pobytové sociální služby" (příloha k žádosti)

naleznete na následujícím odkazu: https://www.kr-vysocina.cz/formulare/ds-304368/p1=105414

Formuláře jsou vždy ve dvou verzích - interaktivní k přímému vyplnění a následnému tisku vyplněného formuláře a ve verzi k tisku a následnému ručnímu vyplnění.

 


 

Standardizované formuláře pro sociální služby (MPSV)

"Žádost o příspěvek na péči"   a   "Oznámení o poskytovateli pomoci" (příloha k žádosti)

naleznete na následujícím odkazu: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci