Navigace

Obsah

Kontakty

 

Kontaktní údaje příspěvkové organizace:

 

Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace

Proseč-Obořiště 1

393 01 Pelhřimov

 

telefon: 565 394 112, 565 394 582

fax: 565 394 582

e-mail: info@ddprosec-oboriste.cz

ID datové schránky: txwvgqh

web: www.ddprosec-oboriste.cz

bankovní spojení: 15532261/0100

IČ: 00511901

organizace není plátcem DPH

 


 

Kontaktní osoby:

 

Richard Havel – ředitel organizace

telefon: 736 490 363

e-mail: reditel@ddprosec-oboriste.cz

 

Bc. Blanka Zemanová – vedoucí sociálního úseku (sociální pracovnice)

telefon: 605 499 943

e-mail: socprac@ddprosec-oboriste.cz

 

Lenka Hudcová – vedoucí úseku přímé péče (vrchní sestra, zástupkyně ředitele)

telefon: 605 499 942

e-mail: vedouciupp@ddprosec-oboriste.cz

 


 

Kontaktní údaje zřizovatele příspěvkové organizace:

 

Kraj Vysočina

Žižkova 57

587 33 Jihlava

 

telefon: 564 602 111, 564 602 100

fax: 564 602 420

e-mail: posta@kr-vysocina.cz

podatelna 

ID datové schránky: ksab3eu

web: www.kr-vysocina.cz

bankovní spojení: 4050005000/6800

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749