#

Navigace

Obsah

Legislativa

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,

a

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění:

 

https://www.mpsv.cz/cs/7334