Navigace

Obsah

Informace pro případnou možnost poskytnutí daru

Předem DĚKUJEME za přízeň a podporu všem dárcům, kteří se rozhodli darovat finanční nebo věcný dar naší příspěvkové organizaci.

V případě darování příspěvkové organizaci (PO) mohou nastat 3 varianty:

  • „účelový“ dar - v tomto případě si musí PO resp. dárce rozmyslet,
    komu dar poskytuje. 

 

  1. podle zákona č. 250/2000 existuje právní domněnka, že pokud dárce daruje příspěvkové organizaci bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele příspěvkové organizace, daruje právně zřizovateli                                                          Vzor darovací smlouvy – neúčelový dar                                                                            
  2. pokud existuje předchozí písemný souhlas zřizovatele s darem, je možné darovat „účelově“ přímo příspěvkové organizaci (příspěvková organizace si musí před podpisem darovací smlouvy nechat tento úkon schválit radou kraje). Tento předchozí písemný souhlas nelze dle zákona č. 250/2000 Sb. udělit „paušálně“, musí být vždy řešen individuální případ                                                                                                                                                                                                    Vzor darovací smlouvy – neúčelový dar

Bankovní spojení:
Komerční banka Pelhřimov
Číslo účtu: 15532-261/0100
VS: 00511901