Navigace

Obsah

Poskytované služby

 
DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ POSKYTUJE TYTO SLUŽBY:

 

CELOROČNÍ UBYTOVÁNÍ

- v budově „ZÁMKU“ s kapacitou 43 lůžek na

 • 5 pokojích dvoulůžkových,
 • 5 pokojích třílůžkových,
 • 2 pokojích čtyřlůžkových a
 • 2 pokojích pětilůžkových,
   
 • centrální koupelna s otvírací a polohovací hydromasážní vanou,
 • společné WC a sprcha na každém poschodí,
 • signalizační zařízení,
 • kulturní místnost,
 • rehabilitační místnost,
 • prostorná jídelna (společenská místnost pro pořádání kulturních akcí),
 • ošetřovna,
 • kuchyně,
 • kotelna (vytápění plynem),
 • výtah – budova je ze 75 % bezbariérová

- v budově „HÁJOVNY“ s kapacitou 27 lůžek na

 • 7 pokojích jednolůžkových a
 • 10 pokojích dvoulůžkových s vlastním sociálním zařízením (sprcha + WC),
   
 • centrální koupelna s otvírací a polohovací hydromasážní vanou,
 • společná kuchyňka,
 • kotelna (vytápění plynem),
 • výtah – budova je zcela bezbariérová

- všechny pokoje jsou standardně vybaveny polohovacími postelemi (v případě potřeby s antidekubitními matracemi) skříněmi na ošacení a ostatní osobní věci, nočními stolky, v převážné většině patří do vybavení pokojů i chladnička, barevný televizor, stůl se židlemi či křesílko

 

CELODENNÍ STRAVOVÁNÍ

- racionální strava formou snídaně – svačina – oběd – svačina – večeře je připravováno ve vlastním provozu Domova důchodců, uživatelům je strava podávána na společné jídelně, pokud to zdravotní stav uživatele nedovoluje, je strava podávána na pokoji. Skladba stravy je přizpůsobena věku, zdravotnímu stavu a hlavně přání klientů. Při přípravě jídla se řídíme hygienickými předpisy HCCP.

 

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

 

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU

 

ÚKLID

- zajišťují denně zaměstnanci Domova důchodců a je řízen harmonogramem úklidových prací

 

PRANÍ A ŽEHLENÍ PRÁDLA (DROBNÉ OPRAVY OSOBNÍHO PRÁDLA)

- je zajištěno ve vlastním provozu prádelny Domova důchodců, pere se a žehlí veškeré osobní i ložní prádlo

 

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

- zájmové činnosti: internetová kavárnička pro seniory, čtenářský kroužek, kroužek cvičení, trénování paměti, spirituální péče dle vyznání, kulturní a společenské akce, sportovní akce, dle zájmu výlety

- rozvoj vlastních schopností uživatelů a podpora jejich aktivit, udržení a rozvíjení soběstačnosti, duševních a fyzických schopností

 

DROBNÉ OPRAVY OSOBNÍHO MAJETKU

 

ZAJIŠTĚNÍ LÉKAŘSKÝCH SLUŽEB

- jsou zajišťovány smluvním lékařem uživatele, lékař dochází do zařízení po předchozí telefonické domluvě, do zařízení dochází dle potřeby další odborní lékaři a pokud klient potřebuje vyšetření ve zdravotnickém zařízení, zajišťujeme doprovod

 

ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKOU PÉČI

- zajišťují zdravotní sestry a pracovníci sociální péče v nepřetržitém provozu

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

- jsou zajišťovány sociální pracovnicí, s kterou spolupracují ostatní zaměstnanci Domova důchodců, pomoc při komunikaci uživatele s rodinou, pomoc při řešení sociálně právních problémů, pomoc při jednání s úřady a správními orgány, pomoc při řešení konfliktů v mezilidských vztazích, pomoc při nákupech

 

ODBORNOU REHABILITACI (ZDRAVONTÍ I KONDIČNÍ)

- zajišťuje fyzioterapeut po předchozí ordinaci lékaře či po domluvě s uživatelem formou fakultativní služby – elektroléčba, magnetoterapie, solux, oxigenoterapie, lymfodrenáž, zdravotní LTV (léčebná tělesná výchova)

 

PEDIKÚRU

- zajišťuje pedikérka po domluvě s uživatelem formou fakultativní služby

 

KADEŘNICKÉ ÚPRAVY

- zajišťuje pracovnice Domova důchodců po domluvě s uživatelem formou fakultativní služby

Domov důchodců Proseč-Obořiště dále zprostředkovává kontakt uživatelů se společenským prostředím, umožňuje rodinným příslušníkům, přátelům a známým našich uživatelů, účastnit se veškerých aktivit v Domově důchodců.